Frakt från 72.50 kr

Gratis gravyr av nappar

Personuppgiftspolicy

ANVÄNDARVILLKOR


FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR (hädanefter "Villkoren") styr din användning av vår webbplats (hädanefter "webbplatsen"). Det är mycket viktigt att du läser villkoren noggrant, eftersom din användning av webbplatsen automatiskt utgör ditt samtycke till att vara juridiskt bunden av villkoren som anges här. Dessa villkor reglerar även din användning eller köp av produkterna/tjänsterna som tillhandahålls via eller i samband med webbplatsen (hädanefter "tjänsterna"). Varje gång du använder våra tjänster, bekräftar du att du har läst dessa villkor och samtycker till att vara juridiskt bunden av dem. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor ska du inte använda webbplatsen/webbplatserna eller tjänsterna som tillhandahålls av företaget via dess webbplats/er.

Den här webbplatsen ägs av JEAN ApS (nedan kallat "Företaget"), ett företag registrerat i Danmark, vars registrerade kontor finns på Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Danmark. Vårt momsregistreringsnummer är 33760175.

Följande ord som används i dessa villkor ska ha följande betydelser:

"Personlig information" avser alla data och/eller information som tillhandahålls av och om Användaren, inklusive e-postadress(er), namn, adress, kreditkorts- eller annan betalningsinformation, etc.;

"Företagets webbplats" avser alla webbplatser där företaget tillhandahåller produkter och/eller tjänster.

"Företagsanvändare" avser alla användare av företagets webbplats(er) och tjänster.

"Företagets produkter och tjänster" avser alla produkter och/eller tjänster som tillhandahålls direkt av företaget;

"Tredjeparter" inkluderar alla annonsörer, partners och affilierade leverantörer som är inkluderade på eller länkade till företagets webbplats(er).


BESTÄLLNING AV VAROR FRÅN OSS

Individer: Dessa försäljningsvillkor gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls av JEAN ApS via https://littledeluxe.se. Webbplatsen styrs av följande villkor; de påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.


Beskrivning av och pris på varor

Vi har varit noga med att beskriva och visa föremål så noggrant som möjligt. Trots detta kan små variationer i artiklar förekomma. Vi förser dig med produktinformation på https://littledeluxe.se. Om det är något du inte förstår, eller om du vill få ytterligare information, vänligen kontakta vår kundtjänst på +45 50 97 22 08.

Produktbilder är endast för illustrativa syften. Även om vi har ansträngt oss för att visa färger korrekt, kan vi inte garantera att din dators visning av färgerna återspeglar färgen på produkterna korrekt. Dina produkter kan skilja sig något från dessa bilder.

Vi gör allt vi kan för att säkerställa att priset som visas på vår webbplats är korrekt. Men om ett fel i prissättningen av en produkt upptäcks förbehåller vi oss rätten att antingen annullera din beställning eller kontakta dig för att ordna betalning av eventuellt extra belopp eller återbetala eventuell överbetalning som du gjort (i tillämpliga fall). Vi förbehåller oss rätten att ändra alla produktpriser utan föregående meddelande.

Alla priser på webbplatsen anges i lokal valuta . Porto och packning tillkommer till dessa avgifter. Alla priser inkluderar moms (i förekommande fall) enligt gällande priser. Vi förbehåller oss rätten att uttrycka priset exklusive moms, men vi ska visa moms separat och inkludera den i det totala priset.

Där vi debiterar separat för packning, transport och försäkring och andra relevanta avgifter, anges lämpliga priser i vår specificerade prisstruktur som visas på andra ställen på denna webbplats.


Beställning

Du anses göra en beställning hos oss genom att beställa via vår onlinebaserade kassaprocess. Som en del av vår kassaprocess får du möjlighet att kontrollera din beställning och korrigera eventuella fel. Vi skickar en beställningsbekräftelse med detaljerade uppgifter om de produkter du har beställt till dig.

Avtalet är föremål för din ångerrätt (se nedan).

Varje beställning som du gör av varor som annonseras på vår webbplats är ett erbjudande från dig att köpa de varor som valts i din beställning. Inget avtal existerar mellan dig och oss för försäljning av några varor förrän vi har tagit emot din beställning och accepterat den (vilket vi kan göra efter eget gottfinnande). Vårt accepterande av en beställning sker när vi skickar beställningen eller skickar dig bekräftelse via e-post till dig, även om din betalning har behandlats omedelbart.

Vi kan efter eget gottfinnande vägra att acceptera en beställning:

    • där vi inte kan få tillstånd för din betalning;

    • om du inte uppfyller något av de behörighetskriterier som anges i våra villkor.

    • där varor som du beställt inte är tillgängliga;

    • om vi inte levererar till ditt område;

Om vi inte accepterar din beställning men har behandlat din betalning, kommer vi att återkreditera ditt konto med valfritt belopp som dras av oss från ditt betal- eller kreditkort så snart som möjligt, men i alla händelser inom 30 dagar efter din beställning. Vi kommer inte att vara skyldiga att betala något ytterligare belopp som kompensation för besvikelse.

Du måste följa och följa alla tillämpliga förordningar och lagstiftning, inklusive att skaffa alla nödvändiga tull-, import- eller andra tillstånd för att köpa varor från vår webbplats. Import eller export av vissa varor till dig kan vara förbjuden enligt vissa nationella lagar. Vi gör inga utfästelser och tar inget ansvar för export eller import av varorna du köper.


Betalning

Betalning kan göras med något av alternativen som annonseras på vår webbplats. Betalning ska ske före leverans. Om betalningen misslyckas kommer din beställning att annulleras. Ingen leverans kommer att ske förrän klara medel har erhållits. Vi kommer att dra pengarna för din beställning när beställningen skickas.

Betalning online: Vår säkra servermjukvara krypterar alla dina betalkortsuppgifter. Processen förvränger all information, vilket gör att ingen obehörig tredje part kan fånga upp data. Din webbläsare kommer att bekräfta att du handlar i en säker miljö genom att visa antingen en låst hänglåsikon eller en bild av ett hänglås bredvid betalningsinformationen i det relevanta området på webbplatsen.

För att säkerställa att ditt kredit-, betal- eller betalkort inte används utan ditt samtycke, kommer vi att validera namn, adress och annan personlig information som du tillhandahållit under beställningsprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs. När du utför dessa kontroller kan personlig information som du tillhandahåller lämnas ut till en registrerad kreditupplysningsbyrå som kan föra register över denna information. Du kan vara säker på att detta endast görs för att bekräfta din identitet, att en kreditprövning inte görs och att din kreditvärdighet inte påverkas. All information som du tillhandahåller kommer att behandlas säkert och strikt i enlighet med dataskyddslagen från 1998. Under säkerhetskontroller kan vi be om ytterligare information eller dokumentation för att stödja de uppgifter du har lämnat.

Var medveten om, att om du använder Paypal som betalningsmetod, förbehåller vi oss rätten att inte skicka varor till obekräftade adresser.

Konsumentens returrätt och återbetalning

Denna klausul gäller endast om du är konsument.

Om du är konsument har du en laglig rätt att häva ett avtal under den period som anges nedan. Detta innebär att om du ångrar dig eller av någon annan anledning bestämmer dig för att du inte vill behålla en produkt under den aktuella perioden, kan du meddela oss ditt beslut att häva avtalet och få en återbetalning. Råd om din lagliga rätt att säga upp avtalet finns tillgängligt från Konsumentverket.

Denna ångerrätt gäller dock inte vid:

    • några skräddarsydd produkter eller produkter gjorda enligt dina specifikationer eller tydligt personliga;

    • produkter som av hygieniska skäl har en säkerhetsförsegling som du har öppnat eller brutit.


Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av varorna eller den sista varan eller den sista delen eller biten (i förekommande fall).

För att utöva ångerrätten måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post till Jean ApS, Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Danmark eller e-post till info@littledeluxe.com).

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

VIKTIGT MEDDELANDE! Ångerrätten gäller inte för leverans av varor som på grund av sin natur inte kan returneras (t.ex. personanpassade varor) när tillverkning eller anpassning av produkten/varorna har påbörjats. Genom att acceptera dessa villkor med beställningen av en produkt accepterar du även att produktionen eller anpassningen av din produkt kan påbörjas inom tidsramen för din ångerrätt.


Effekter av uppsägning

Om du säger upp detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (förutom de tilläggskostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss).

Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig.

Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast

    • 14 dagar efter den dag vi får tillbaka alla levererade varor från dig, eller

    • (om tidigare) 14 dagar efter den dag du bevisar att du har returnerat varorna, eller

    • om det inte har levererats några varor, 14 dagar efter den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen meddelar något annat; under alla omständigheter kommer du inte att stå för några avgifter som ett resultat av återbetalningen. Vi kan hålla inne med återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Om konsumenten har tagit emot varor i samband med avtalet hämtar vi varorna.

Du kommer att få stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.


Leverans

Vi levererar varor beställda av dig så snart som möjligt till den adress du ger oss för leverans, men i alla händelser inom 15 dagar efter din beställning. Vi förbehåller oss dock rätten att inte göra leveranser utanför Storbritannien, såvida inte vårt beställningsformulär tillhandahåller den möjligheten.

Vid mottagandet av din beställning kommer du att bli ombedd att skriva under för att mottagna varor är i gott skick. Om paketet inte verkar vara i gott skick, vänligen vägra ta emot leveransen. Om du inte kan kontrollera innehållet i din leverans vid leveransstället, vänligen signera för paketet som "OKONTROLLERAT". Underlåtenhet att göra det kan påverka eventuella garantianspråk som du gör därefter.

Om varorna vi levererar inte är vad du beställt eller är skadade eller defekta eller leveransen är av felaktig kvantitet, har vi inget ansvar gentemot dig om du inte meddelar oss skriftligen, på vår kontaktadress, om problemet inom 14 arbetsdagar av leveransen av varorna i fråga.

Om du inte får varor beställda av dig inom 10 arbetsdagar från det datum då du beställde dem, har vi inget ansvar gentemot dig om du inte skriftligen meddelar oss på vår kontaktadress om problemet inom 14 dagar från det datum då du beställde varorna.


Importtull

Varorna skickas från Danmark.

Varor som skickas till andra länder utanför EU kan vara föremål för importavgifter, skatter eller moms. När du beställer från oss samtycker du till att betala sådana avgifter som kan åläggas av ditt lands regering.

Om du vägrar att betala pålagd importtull/skatt/moms och därigenom förhindrar leverans av din beställning kommer du att förbli ansvarig för inköpspriset för produkten/-erna och eventuella importtullar/skatter/moms eller straffavgifter som din regering har ålagt.


Äganderätt för konsumenter

Äganderätten till produkter som beställts från oss övergår inte till dig, köparen, förrän vi har mottagit och behandlat en giltig betalning, och den betalningen har gjorts till vårt eget bankkonto och din beställning har skickats.


Defekt, skadad eller död produkt vid ankomst

Observera att alla produkter som returneras till oss och som du hävdar är defekta kommer att kontrolleras och verifieras av våra tekniker. Alla returnerade produkter som inte visar sig vara defekta kommer att returneras till dig och vi kommer att debitera dig för de returnerade transportkostnaderna via din ursprungliga betalningsmetod eller behålla produkten tills full betalning har mottagits av oss för returtransportkostnaderna.

Om du meddelar oss ett problem under detta villkor kommer vår enda skyldighet att vara, efter ditt val:

    • att avhjälpa eventuella brister eller uteblivna leveranser;

    • att ersätta eller reparera alla varor som är skadade eller defekta; eller

    • att återbetala det belopp som du betalat för varorna i fråga på vilket sätt vi än väljer.

Med undantag för vad som föreskrivs i lag kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig för någon indirekt eller följdförlust, skada eller utgifter (inklusive förlust av vinst, affärer eller goodwill) som uppstår ur något problem som du meddelar oss under detta villkor, och vi ska inte ha någon skyldighet att betala några pengar till dig som kompensation annat än att återbetala det belopp som du betalat för varorna i fråga enligt ovan.


Ansvarsbegränsning

Företaget kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig för någon förlust eller skada under omständigheter där:

    • Det inte föreligger brott mot en rättslig skyldighet som leverantören eller dess anställda eller ombud har mot dig;

    • Sådan förlust eller skada är inte ett rimligt förutsebart resultat av något sådant brott;

    • Någon ökning av förlust eller skada uppstår till följd av att du bryter mot något villkor i detta kontrakt.

Trots det föregående är ingenting i dessa villkor avsett att begränsa några rättigheter du kan ha som konsument enligt tillämplig lokal lag eller andra lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas eller på något sätt begränsa vårt ansvar gentemot dig för eventuella dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet.


LÄNKAR TILL OCH FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till tredje parts webbplatser på denna webbplats tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du denna webbplats. Vi har inte granskat alla dessa tredje parts webbplatser, och kontrollerar inte och är inte ansvariga för dessa webbplatser eller deras innehåll eller tillgänglighet. Därför varken stödjer eller gör vi några representationer om dem, eller något material som finns där, eller några resultat som kan erhållas från att använda dem. Om du bestämmer dig för att gå till någon av de tredje parts webbplatser som är länkade till denna webbplats gör du det helt på egen risk.


NYHETSBREV

JEAN ApS skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev och/eller andra informativa e-postmeddelanden (sammantaget kallade "nyhetsbrev") till alla användare. I dessa nyhetsbrev kan vi informera dig om nya tjänster, funktioner eller produkter. Användare kan välja att avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst genom att använda alternativet för att avsluta prenumerationen längst ned i våra e-postmeddelanden, eller genom att skriva till oss på info@littledeluxe.com eller genom att följa avregistreringslänken som finns i vart och ett av e-postmeddelandena.


LICENS OCH UPPHOVSRÄTT

Företagets webbplats innehåller upphovsrättsskyddat material, varumärken och annan äganderättslig information, inklusive, men inte begränsat till, text, programvara, foton, video, grafik, musik och ljud, och hela innehållet på webbplatsen är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt verk under Storbritannien och internationella upphovsrättslagar. Företaget äger upphovsrätten till valet, samordningen, arrangemanget och förbättringen av sådant innehåll, såväl som till innehållet som är original till det. Det är inte tillåtet att modifiera, publicera, överföra, delta i överföringen eller försäljningen, skapa härledda verk eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis. Om inte annat uttryckligen tillåts enligt upphovsrättslagen eller dessa villkor, kommer ingen kopiering, vidaredistribution, vidaresändning, publicering eller kommersiell eller icke-kommersiell exploatering av nedladdat material att tillåtas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget och upphovsrättsinnehavaren. Delar av webbplatsen är skyddade av lagar om företagsprofil, varumärken, illojal konkurrens och andra lagar, och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis, på något sätt, inklusive men inte begränsat till användningen av ramar eller speglar.

Du har rätt att skriva ut och ladda ner utdrag från denna webbplats för ditt eget privata bruk på följande grunder:

    • inga dokument eller relaterad grafik på denna webbplats får ändras på något sätt;

    • ingen grafik på denna webbplats får användas separat från medföljande text; och

    • alla eventuella våra meddelanden om upphovsrätt och varumärken och detta tillståndsmeddelande ska visas i alla kopior.


Upphovsrättsintrång

I enlighet med brittisk och internationell lag ska alla meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång skickas till oss omedelbart. Sådant meddelande kan skickas via e-post, till info@littledeluxe.com eller per brev till: JEAN ApS, Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Danmark.


Upphovsrättsintrång – Digital Millennium Copyright Act

Om du arbetar i Amerika: Digital Millennium Copyright Act från 1998 ("DMCA") är en resurs för upphovsrättsägare som anser att material som visas på Internet gör intrång i deras rättigheter enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning. Om du är en upphovsrättsinnehavare eller ombud därav och i god tro tror att material som tillhandahålls av företaget gör intrång i din upphovsrätt, kan du (eller din agent) skicka ett meddelande till företaget som begär att materialet tas bort eller att åtkomst till det blockeras genom att tillhandahålla företagets upphovsrätt. Agent med följande information skriftligen (se 17 U.S.C 512(c)(3) för ytterligare information):

1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts;

2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha gjorts intrång, eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbsida täcks av ett enda meddelande, en representativ lista över sådana verk på den webbplatsen;

3. Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet, och som ska tas bort eller åtkomst till vilket ska inaktiveras och information som rimligen är tillräcklig för att tillåta företaget att lokalisera materialet;

4. Information som rimligen är tillräcklig för att tillåta företaget att kontakta dig, såsom namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress;

5. Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och

6. Ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och att du på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.

Om du i god tro tror att ett meddelande om upphovsrättsintrång felaktigt har lämnats in mot dig, tillåter DMCA att du skickar ett bestridande till företaget. Meddelanden och bestridande av meddelanden måste uppfylla de då gällande lagstadgade kraven som ställs av DMCA; se http://www.loc.gov/copyright för detaljer. Meddelanden och motmeddelanden med avseende på denna webbplats ska skickas till: JEAN ApS, Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Danmark.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges i dessa villkor är förbehållna.


REGISTRERING

För att registrera dig på http://www.littledeluxe.se måste du vara minst 18 år gammal.

En registrering gäller endast för en enskild användare, oavsett om hen agerar på uppdrag av ett företag eller annan organisation. Vi tillåter inte att du delar ditt användarnamn och lösenord med någon annan person eller med flera användare på ett nätverk.

Användaren måste slutföra registreringsprocessen genom att förse företaget med aktuell, fullständig och korrekt information enligt det tillämpliga registreringsformuläret. Användaren kommer även att välja ett lösenord och ett användarnamn.

Ansvaret för säkerheten för eventuella utfärdade lösenord vilar på dig, och om du vet eller misstänker att någon annan känner till ditt lösenord bör du kontakta oss omedelbart.

Användaren är helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för alla lösenord och all kontoinformation. Dessutom är användaren helt och hållet ansvarig för alla aktiviteter som sker under dess konto. Användaren samtycker till att omedelbart meddela företaget om all obehörig användning av deras konto eller andra säkerhetsbrott. Företaget kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust som kan uppstå till följd av att någon annan använder användarens lösenord eller konto, varken med eller utan deras vetskap. Användaren kan dock hållas ansvarig för förluster som uppstår för företaget eller annan part på grund av att någon annan använder användarens konto eller lösenord

Vi kan pausa eller avbryta din registrering omedelbart efter vårt rimliga gottfinnande eller om du bryter mot någon av dina skyldigheter enligt dessa villkor.

Vi kan neka åtkomst till alla användare, när som helst och av vilken anledning som helst. Dessutom kan företaget när som helst överföra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till alla nuvarande eller framtida företagsdotterbolag eller affärsenheter, eller alla eventuella företag eller divisioner eller någon enhet som förvärvar företaget eller någon av dess tillgångar.


ANSVARSFRISKRIVNING

Även om företaget gör rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och uppdaterad information, frånsäger sig företaget specifikt allt ansvar för riktigheten, innehållet, fullständigheten, lagligheten, tillförlitligheten eller funktionsdugligheten eller tillgängligheten av information eller material som visas i någon och alla företagets webbplatser, antingen i drift eller skapade i framtiden. Företaget frånsäger sig allt ansvar eller ansvar för radering, underlåtenhet att lagra, felaktig leverans eller otidlig leverans av information eller material. Företaget frånsäger sig allt ansvar för all eventuell skada som uppstår genom nedladdning eller åtkomst av information eller material på Internet via företagets webbplats.

Företaget lämnar inga garantier eller utfästelser angående data, tjänster och/eller information som tillhandahålls eller görs tillgänglig av någon användare på någon av företagets webbplatser eller på externa webbplatser som är länkade till dem. I synnerhet garanterar eller representerar företaget inte att nämnda data, tjänst och/eller information är sann eller korrekt, eller att den uppfyller eller tjänar något särskilt syfte.

Utan att begränsa det föregående, ska företaget under inga omständigheter hållas ansvarigt för förseningar eller fel i prestanda som direkt eller indirekt är ett resultat av naturkatastrofer eller orsaker utanför dess rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, internetfel, fel på datorutrustning , fel på telekommunikationsutrustning, annan utrustningsfel, elektriska strömavbrott, strejker, arbetskonflikter, upplopp, uppror, civila oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, explosioner, krig, statliga handlingar, order av inhemska eller utländska domstolar eller tribunaler, utebliven prestation från tredje part eller förlust av eller fluktuationer i värme, ljus eller luftkonditionering.

FÖRETAGETS WEBBPLATS OCH ALLT MATERIAL, INFORMATION, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM INGÅR PÅ FÖRETAGETS WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. FÖRETAGET AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN, I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAG, ALLA UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-BROTT MOT EGENDOMSRÄTTIGHETER. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER ANGÅENDE FÖRETAGETS WEBBPLATSENS SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET OCH PRESTANDA. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR ALL INFORMATION ELLER RÅD SOM ERHÅLLS GENOM FÖRETAGETS WEBBPLATS. FÖRETAGET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER FÖR TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM ELLER ANNONSERAS PÅ FÖRETAGETS WEBBPLATS ELLER TILLHANDAHÅLLS GENOM NÅGRA LÄNKAR SOM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRETAGETS WEBBPLATS SAMT FÖR ALL EVENTUELL INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM MOTTAGITS FRÅN ANVÄNDARE TILL FÖRETAGETS WEBBPLATS.

ANVÄNDAREN FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ATT HEN LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR MATERIAL ELLER DATA GENOM ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS WEBBPLATS PÅ EGEN RISK, OCH ATT DE ÄR ENSAMT ANSVARIGA FÖR ALLA EVENTUELLA SKADOR SOM KAN UPPSTÅ PÅ DERAS DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR FRÅN NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL ELLER DATA.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER I ALLA FALL. ANVÄNDAREN KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.

FÖRETAGET OCH DESS WEBBPLATS ÄR INTE ANSVARIGA FÖR INNEHÅLL UPPLAGT AV ANVÄNDARE, TREDJE PARTER, NÅGON TREDJEPARTS HANDLINGAR ELLER FÖR NÅGON SKADA PÅ ELLER VIRUS SOM KAN SMITTA EN ANVÄNDARES DATAUTRUSTNING.


ANSVAR

Företaget kan ändra, pausa, avbryta eller begränsa användningen av någon del av företagets webbplats, inklusive tillgängligheten av någon del av innehållet när som helst, utan förvarning eller ansvar.

Användaren erkänner och accepterar att det är praktiskt taget omöjligt att uppnå kontinuerlig, oavbruten tillgänglighet för företaget eller någon annan webbplats. Även om vi strävar efter att säkerställa att denna webbplats normalt är tillgänglig 24 timmar om dygnet, kommer vi inte att hållas ansvariga om denna webbplats av någon anledning är otillgänglig när som helst eller under någon period. Tillgång till denna webbplats kan tillfälligt stängas av och utan förvarning i händelse av systemfel, underhåll eller reparation eller av skäl utanför vår kontroll.

Vårt ansvar (och ansvaret hos våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, aktieägare eller agenter) av något slag (inklusive vår egen vårdslöshet) med avseende på vår webbplats eller tjänst för en händelse eller serie av relaterade händelser, är begränsad till de totala avgifter som du har betalat till oss under de 12 månaderna före händelsen/händelserna som överklagas.

Under inga omständigheter (inklusive vår egen vårdslöshet) kommer vi att vara ansvariga för några:

    • ekonomiska förluster (inklusive, utan begränsning, förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar);

    • förlust av goodwill eller anseende;

    • särskilda, indirekta eller följdförluster; eller

    • skada på eller förlust av data (även om vi har informerats om möjligheten till sådana förluster).

Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för (i) dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet (som sådan term definieras av Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) bedrägeri. (iii) felaktig framställning av en grundläggande fråga; eller (iv) något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.


RÄTT TILL ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget, dess webbplats(er) och var och en av dess respektive annonsörer, partners, leverantörer, licensgivare, tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, representanter, entreprenörer, agenter och underlicenstagare skadeslösa, från alla anspråk (inklusive men inte begränsat till anspråk för ärekränkning, handelsnedsättande, integritetsintrång och intrång i immateriella rättigheter) och skadestånd (inklusive advokatarvoden och rättegångskostnader) som härrör från eller hänför sig till anklagelser gällande:

    • Din användning av företagets webbplats(er);

    • Företagets användning av ditt innehåll eller din information, så länge sådan användning inte är oförenlig med dessa villkor;

    • Information eller material som tillhandahålls via din IP-adress, även om sådan inte postats av dig eller

    • Eventuella brott mot dessa villkor av dig.


GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska vara föremål för den exklusiva jurisdiktionen för de engelska domstolarna där anspråket väcks av dig. Vi förbehåller oss ändå rätten att väcka talan mot dig för eventuella hotade eller faktiska brott mot dessa villkor i landet där du bor, registrerats eller driver företag eller något annat relevant land.

Vi garanterar inte att material, tjänster eller information till försäljning på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför Storbritannien. Det är förbjudet att komma åt webbplatsen från territorier där dess innehåll är olagligt. Om du går in på den här webbplatsen från platser utanför Storbritannien gör du det på egen risk, och du är ansvarig för efterlevnad av lokala lagar.


ÖVRIGT

Om någon bestämmelse i dessa villkor, av någon anledning, är ogiltig och/eller omöjlig att verkställa, enligt vad som bestäms av en lämplig domstol med vederbörlig jurisdiktion, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter. Du samtycker till att ersätta en ogiltig och/eller icke verkställbar bestämmelse med en giltig och/eller verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar avsikten och den ekonomiska effekten av den ogiltiga och/eller icke verkställbara bestämmelsen och som ska tolkas mest fördelaktigt, när det är möjligt, till fördel för företaget.

Avsnittsrubriker: Avsnittsrubrikerna som används i dessa villkor är enbart för bekvämlighets skull och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt.

Incidentrapportering: Eventuella klagomål angående brott mot dessa villkor av en användare ska riktas till kundtjänst på info@littledeluxe.com. Om möjligt, inkludera detaljer som kan företaget att undersöka och lösa klagomålet (dvs utökade rubriker och en kopia av den kränkande överföringen).

Reklamation: Vi är mycket stolta över vår höga standard på kundservice, men i händelse av att vi misslyckas med att uppfylla dessa standarder, tveka inte att kontakta oss via brev till Jean ApS, Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Danmark eller via e-post till info@littledeluxe.com.

Din reklamationsrätt är 24 månader.


ONLINEGODKÄNNANDE

Du får inte överlåta, underlicensiera eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor

Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon domstol med behörig jurisdiktion befinns vara ogiltig, kommer ogiltigheten av denna bestämmelse inte att påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna som ska fortsätta att vara i full kraft och effekt.

Ingen annan person än parterna i dessa villkor är avsedda att dra nytta av dem i enlighet med Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Dessa villkor representerar hela överenskommelsen mellan användaren och företaget och ersätter alla tidigare uttalanden eller representationer. ANVÄNDAREN SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA ONLINEAVTAL, genom att använda webbplatsen, dess tjänster, registrera sig, publicera, ladda ner och ladda upp innehåll, och förstår att hen ingår ett bindande och juridiskt avtal med företaget.

Du samtycker till att lämna in alla anspråk angående någon aspekt av denna webbplats eller dessa villkor inom sex (6) månader från den tidpunkt då händelserna som gav upphov till ett sådant påstått anspråk började, i annat fall samtycker du till att avstå från ett sådant anspråk. Du samtycker även till att inga anspråk som omfattas av dessa villkor får väckas som en grupptalan eller i någon annan jurisdiktion än engelska domstolar.

Dessa villkor uppdaterades senast och trädde i kraft den 04/09-2014.


KONTAKTINFORMATION

Våra kontaktuppgifter är följande:

Företagsnamn: JEAN ApS,

Adress: Omega 9, 8382 Hinnerup, Midtjylland, Denmark.

Allmän e-post: info@littledeluxe.com

Telefonnummer: +45 50 97 22 08